úterý 23. června 2020

23.6. 2020

Milí rodiče a milé děti, školní rok nám pomalu končí a blíží se předávání vysvědčení. Vysvědčení si budete moci vyzvednout 30.6. 2020 mezi 8 - 10 hodinou. Jestli si přinesete tzv. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění, bude Vám předáno vysvědčení v naší třídě, zároveň s věcmi, které Vám ještě ve třídě zůstaly. Pokud ale toto prohlášení nebudete mít, dostanete vysvědčení venku u školy, když si zazvoníte na zvonek. Budeme se na Vás těšit! Paní učitelka a paní asistentka.

pátek 12. června 2020

11.6. 2020

Co je to voda
Voda je kapalina, protože kape po kapkách. Voda je zároveň tekutina, protože teče. Čistá voda je bezbarvá a průhledná, bez chuti a vůně. °
Vodu obsahují těla rostlin, zvířat i člověka. Když vážíš 30 kilogramů, tak je ve tvém těle 20 kilogramů vody.
Vodu, jak už jsme si řekli, známe ve třech skupenstvích: v tekutém jako kapalinu nebo tekutinu, v plynném jako vodní páru a v pevném jako led.
Voda mění své skupenství působením tepla. Teplotu měříme teploměrem na stupně Celsia. Když teplota stoupá, voda se začíná vařit. Při sto stupních Celsia přechází v páru. Když teplota klesne až na nulu Celsia, voda se mění v led. Voda jako kapalina má tedy teplotu od nuly do sto stupňů Celsia.

pondělí 8. června 2020

8.6. 2020

Matematika:  Násobení a dělení číslem 0. Na straně 62 - příklady v rámečku ústně. Cvičení 1. na straně 62 písemně. Násobení a dělení číslem 100 na straně 63. Příklady v rámečku ústně, příklad 2. na straně 63 písemně. Od strany 64 je závěrečné opakování. Než vrátíte učebnice, můžete si vybrat příklady na učivo, které sami uznáte za vhodné.


Český jazyk: Vlastní jména na straně 77. Cvičení 1. na straně 77 písemně. Cvičení 2. a 3. na straně 77 ústně. Cvičení 4. na straně 78 ústně. Od strany 80 je závěrečné opakování. Opět si můžete sami vybrat, které učivo ještě potřebujete procvičit.


Čtení: Článek "Sám na pustém ostrově" a "Čekání". Jsou to poslední dva články. Buď si vyberte jeden z nich, nebo oba, podle čtenářské zdatnosti dítěte.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

čtvrtek 4. června 2020

4.6. 2020

Přírodověda


Vodní srážky


Vodní srážky vznikají srážením vodních par ve vodu. Voda se ochlazením sráží v drobounké kapičky, které zůstávají rozptýlené ve vzduchu. To je mlha. Mraky jsou jen chuchvalce mlhy vysoko nad zemí. Drobounké kapičky se postupně slévají ve větší kapky. Mraky ztmavnou a spustí se z nich déšť.
V zimě vzniknou v mracích místo kapek jemné krystalky ledu, které padají na zem v podobě sněhu.
V létě za chladných nocí se usazuje na trávě rosa. Při nočních mrazech obaluje větve stromů, dráty elektrického vedení, rostliny zmrzlá rosa - jinovatka. Také rosa a jinovatka jsou vodní srážky, protože vznikly sražením vodních par.


Přečtěte si článek a odpovězte ústně na otázky:


1. Z čeho se tvoří mraky?
2. Jak vzniká mlha?
3. Co je jinovatka?

úterý 2. června 2020

2.6. 2020

Vlastivěda


Karel IV.


Karel IV. byl český král. Ze všech našich králů byl nejvýznamnější, protože panoval nejen v Českém království, ale i v obrovské Římské říši. Za jeho vlády byl český stát o hodně větší než dnes. Karel IV. chtěl, aby se Praha a Čechy staly významnými místy. Podporoval proto rozvoj řemesel, obchodu, umění a vzdělanosti. Zval do Čech cizí učence, studenty a stavitele.
 Založil v Praze první univerzitu ve střední Evropě, proto se nazývá po něm Karlova univerzita. Jiné známé stavby, které nechal postavit jsou například Karlův most, Karolinum a Karlštejn.
V celé zemi vládl moudře. Lidu se za jeho panování žilo lépe než dříve. Karel IV. zakládal hrady a rozšiřoval města. Na venkově se pěstovaly dosud neznámé plodiny, například vinná réva.


Přečtěte si článek a odpovězte na otázky:
1. Co víš o Karlu IV.?
2. Které stavby založil Karel IV. v Praze?

pondělí 1. června 2020

1.6.2020


Matematika: Násobení a dělení číslem 9. Cvičení 9.,10.,11.,12. na straně 61 ústně. Násobení a dělení číslem 10 - příklad v rámečku na straně 61. Cvičení 2. na straně 60 písemně.


Český jazyk: Číslo a rod podstatných jmen na straně 75. Cvičení 6. na straně 75 písemně.
Pracovní list k tématu je možné si vyzvednout každý den mezi 8. - 12. hodinou.


Čtení: "Jak Cipísek stavěl knížepánovi kuželky"na straně 53 - 56

pátek 29. května 2020

29.5.2020

Přírodověda


Koloběh vody v přírodě


Voda, která naprší na zem, se rozdělí do tří částí: Jedna její část odteče v řekách a v potocích pryč z krajiny, druhá její část se vsákne do země a třetí část se vypaří do vzduchu. Dešťová voda nebo tající sníh odtéká do potoků, z potoků do řek a z řek do moří.
Část vody, která se vypaří do vzduchu jako vodní pára se dostane vysoko nad zemi. Tam je chladněji a voda se ze skupenství plynného (vodní páry) srazí zase ve vodu kapalnou. Z vodních par se vytvoří oblaka nebo mraky. Z nich se voda zase dostává na zemský povrch v podobě deště, krup, nebo sněhu. Prší. Sněží. Padají kroupy. Voda se na zemi zčásti vsákne, zčásti se znovu vypaří. Zbytek odteče do potoků a řek a řeky ji zanesou do moře.
V mořích vody nepřibývá, i když do nich voda stále přitéká. Je to proto, že z nich slunce vodu stále vypařuje. A tak to jde pořád dokola, jako na kolotoči. Říkáme, že v přírodě voda obíhá, proto mluvíme o koloběhu vody v přírodě.


Přečti si článek a odpověz ústně na otázky:


1. Co se stane s vodou, která naprší na zem?
2.Co se vytvoří z vodní páry vysoko nad zemí?